• Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
A full range of products for the cleaning of screw, barrel and hot runners. All Ultra System products are safe for hot runners.
A full range of products for the cleaning of screw, barrel and hot runners. All Ultra System products are safe for hot runners.

Vstřikování

Kompletní produktová řada umožňuje čištění šneku, válce a horkých vtoků.
Všechny čističe Ultra System jsou bezpečné z pohledu horkých vtoků.

Black specks and stripes are among the main issues. We developed specific purging compounds.
Black specks and stripes are among the main issues. We developed specific purging compounds.

Vyfukování

Černé tečky a pruhy jsou hlavní problém.
Vyvinuli jsme pro tyto případy speciální produkt, pro řešení těchto situací.


Changing color and removing black spots. It does not matter if you are producing pipes, plates, compounds, or different profiles.
Changing color and removing black spots. It does not matter if you are producing pipes, plates, compounds, or different profiles.

Extruze

Změna barev a odstranění spáleného materiálu ve formě černých teček.
Nemá vliv na to, jestli vyrábíte trubky, desky, směsi, nebo jiné výrobky.


During color changes or for regular cleaning, our products can prevent contaminations, gels and black spots. A good maintenance guarantees high quality.
During color changes or for regular cleaning, our products can prevent contaminations, gels and black spots. A good maintenance guarantees high quality.

Výroba fólií

V průběhu procesu změny barvy, nebo při pravidelném používání čističe, naše produkty vytvářejí prostředí na šneku, omezující vytváření kontaminace spáleným materiálem a mají preventivní účinek zvyšující kvalitu samotné výroby.


Using Ultra Plast PET-C or PET-CS you can save up to 80% of the cost for color change. A regular use will help you to reduce AA and screw slipping.
Using Ultra Plast PET-C or PET-CS you can save up to 80% of the cost for color change. A regular use will help you to reduce AA and screw slipping.

Výroba předlisků

Při použití čističů Ultra Plast PET-C, nebo PET-CS, můžete ušetřit až 80% ze standardní doby pro změnu barev.
Při pravidelném používání snížíte tvorbu AA a opotřebení šneku.


Stripes on the caps and black spots are originated in 90% of the cases from the hotrunner. With Ultra Plast PO-C or PO-CS there will be a drastical decrease of scrap production.
Stripes on the caps and black spots are originated in 90% of the cases from the hotrunner. With Ultra Plast PO-C or PO-CS there will be a drastical decrease of scrap production.

Výroba uzávěrů

Pruhy na uzávěrech a černé tečky jsou z 90% tvořeny geometrií vstřiku horkého vtoku do dutiny.
Při použití čističů Ultra Plast PO-C, nebo PO-CS výrazně snížíte zmetkovitost.


Our CS range is suitable for white rooms. QUALIPURGE HT-CS can be used up to 420°C without smell and smoke.
Our CS range is suitable for white rooms. QUALIPURGE HT-CS can be used up to 420°C without smell and smoke.

Zdravotnictví a “čistá” výroba

Naše produktová řada CS je vhodná pro výrobu probíhající v čistých prostorech.
QULIPURGE HT-CS může být používán až do teploty 420°C, bez zápachu a kouře.


Color change and regular cleaning can take a long time without a good purging agent. We can offer different cleaning solutions for cast film production.
Color change and regular cleaning can take a long time without a good purging agent. We can offer different cleaning solutions for cast film production.

Výroba obalových fólií

Změna barvy a pravidelné čistění trvá velice dlouho, bez použití správného čističe.
Nabízíme vám několik možností, jak efektivně čistit stroje pro výrobu obalových fólií.


© 2021 Ultra System SA. All Rights Reserved. Rue de l'ancienne pointe 30, 1920 Martigny, Switzerland Tel. +41 27 7226271

Login Form