• Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
A full range of products for the cleaning of screw, barrel and hot runners. All Ultra System products are safe for hot runners.
A full range of products for the cleaning of screw, barrel and hot runners. All Ultra System products are safe for hot runners.

FORMOWANIE WTRYSKOWE

Pełen zakres produktów do czyszczenia ślimaka, cylindra i gorących kanałów.
Wszystkie produkty Ultra System są bezpieczne dla systemów gorących kanałów.

Black specks and stripes are among the main issues. We developed specific purging compounds.
Black specks and stripes are among the main issues. We developed specific purging compounds.

ROZDMUCH

Czarne punkty i smugi są najbardziej kłopotliwe.
Mamy na nie specjalne czyściwa.


Changing color and removing black spots. It does not matter if you are producing pipes, plates, compounds, or different profiles.
Changing color and removing black spots. It does not matter if you are producing pipes, plates, compounds, or different profiles.

WYTŁACZANIE

Zmiana koloru i usuwanie czarnych punktów.
Nie ma znaczenia czy produkujesz rury, płyty, mieszanki czy różne inne profile.


During color changes or for regular cleaning, our products can prevent contaminations, gels and black spots. A good maintenance guarantees high quality.
During color changes or for regular cleaning, our products can prevent contaminations, gels and black spots. A good maintenance guarantees high quality.

ROZDMUCH FOLII

Podczas zmiany koloru przy regularnym czyszczeniu nasze produkty zapobiegają powstawaniu zanieczyszczeń, żeli I czarnych punktów.
Prawidłowa konserwacja gwarantuje wysoką jakość.


Using Ultra Plast PET-C or PET-CS you can save up to 80% of the cost for color change. A regular use will help you to reduce AA and screw slipping.
Using Ultra Plast PET-C or PET-CS you can save up to 80% of the cost for color change. A regular use will help you to reduce AA and screw slipping.

PRODUKCJA PREFORM

Stosowanie Ultra Plast PET-C lub PET-CS pozwoli zaoszczędzić 80% kosztów zmiany koloru.
Regularne używanie pomoże zredukować AA i poślizg ślimaka.


Stripes on the caps and black spots are originated in 90% of the cases from the hotrunner. With Ultra Plast PO-C or PO-CS there will be a drastical decrease of scrap production.
Stripes on the caps and black spots are originated in 90% of the cases from the hotrunner. With Ultra Plast PO-C or PO-CS there will be a drastical decrease of scrap production.

PRODUKCJA NAKRĘTEK

Smugi na nakrętkach i czarne punkty w 90% powstają w gorących kanałach.
Przy użyciu Ultra Plast PO-C lub PO-CS nastąpi drastyczne ograniczenie produkcji odpadów.


Our CS range is suitable for white rooms. QUALIPURGE HT-CS can be used up to 420°C without smell and smoke.
Our CS range is suitable for white rooms. QUALIPURGE HT-CS can be used up to 420°C without smell and smoke.

PRODUKCJA ELEMENTÓW MEDYCZNYCH I POMIESZCZENIA STERYLNE

Nasza seria czyściw CS jest odpowiednia do pomieszczeń sterylnych.
QUALIPURGE HT-CS może pracować w temperaturze 420°C i powoduje powstawania dymów i zapachów.


Color change and regular cleaning can take a long time without a good purging agent. We can offer different cleaning solutions for cast film production.
Color change and regular cleaning can take a long time without a good purging agent. We can offer different cleaning solutions for cast film production.

FOLIA CAST

Zmiana koloru i regularne czyszczenie bez użycia materiałów czyszczących zajmuje bardzo dużo czasu.
Oferujemy różne, skuteczne metody czyszczenia  do produkcji folii cast.


© 2021 Ultra System SA. All Rights Reserved. Rue de l'ancienne pointe 30, 1920 Martigny, Switzerland Tel. +41 27 7226271